10 „performerio” savybių

Dažnai girdime, kad žmonės būna „diueriai” (doers), „vizionieriai”, „performeriai” ir t.t. Nors ne kiekvienas nori ir gali būti vizionieriumi, visi siekia būti laikomi „performeriais”, kurie bėga toliau, šoka aukščiau, atlieka daugiau užduočių, geriausiai vykdo pardavimų planą ir t.t. Tačiau vien to neužtenka – „performansas” yra ne sėkmingas aplinkybių sutapimas, o kryptinga veikla ir stabili reikiama dvasios būsena.

  1. Atsidavimas vizijai;
  2. Protingas užsispyrimas;
  3. Bendruomeniškumo skatinimas;
  4. Geri pasakojimo įgūdžiai;
  5. Atvirumas;
  6. Idėjų išbandymas aplinkoje;
  7. Emocijų valdymas;
  8. Nuolatinis tobulėjimas;
  9. Kantrumas;
  10. Laimės siekimas.

Šių savybių rinkinys viename žmoguje daro jį „performeriu”, arba kitaip – sėkminga asmenybe. Juos galima apibendrinti dviem apibendrintais iš pažiūros priešingais savybių komplektais – atsidavimu ir kintamumu. Atsidavimas reikalingas ten, aukštesniame lygyje, kuris apibūdina mūsų vertybes. Šeima, gėrio siekimas, profesionalumo, įgūdžių tobulinimas, mokymasis.

Kintamumas reikalingas ten, kur nenorima pasiekti „kietakaktiškumo” – tose srityse, kuriose užsisklendus tampa neįmanomi viršuj surašyti aukštesnio lygio siekimai. Ypač svarbu netapti „visažiniu”, kuomet jau atrodo, kad tikrai sukaupta tiek daug žinių ir patirties, kad niekas kitas negali geriau žinoti, ir nebėra srities, kurioje tu nežinotum iš anskto, ir geriau. Nagi, atsakykite sau, kiek iš 10 savybių jums tinka, ir kaip labai (skalėje nuo 1 iki 10) – o dabar išabndykite šią idėją aplinkoje – paklauskite to paties apie jus aplinkinių. (tai vadinama 360 laipsnių apklausa). Sulyginkite duomenis.