Daugiau nei 200 motyvuojančių citatų

Citatos, daugelio manymu, galbūt skamba nuvalkiotai ir tikrai nelaikomos itin motyvuojančiomis, tačiau, rinkdamas ir versdamas šias, sau pakeičiau nuomonę. Jau vien ko verta senovės kinų išmintis – “jei planuoji metus į priekį – sėk ryžius. Jei dešimtmetį – sodink medžius. Jei amžinybę – mokyk žmones.” Būtent tai ir stengiuosi daryti šioje svetainėje.

Lyderis padeda pasiekti žmonėms tai, ko jie siekia. Puikus lyderis padeda pasiekti ir tai, ko žmonės patys nesiekia, bet norėtų pasiekti. Rosalynn Carter

Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo didesniu – tuomet tu esi tikras lyderis. John Quincy Adams

Bendravimo meno išmanymas yra pagrindinė lyderio savybė. Jei komunikacija neefektyvi, nieko nepasieksi.

Žmonės pirmiau patiki tikru lyderiu, ir tik po to – jo perduodama idėja. John C.Maxwell

Tik daugumos silpnybė leidžia lyderiui iškilti. Elbert Hubbard

Negali būti lyderiu ir kviesti sekti paskui, jei pats nesi nieko sekęs. Sam Rayburn

Lyderis yra tas, kuris žino, ką nori pasiekti – keliasi ir siekia to tikslo. John Erksine

Geriausias lyderis yra tas, apie kurį žmonės beveik nežino, tačiau kai jis įgyvendina savo tikslus, jie sako – mes patys tai padarėm. Lao Tzu

Žmonės neįvertina savo galimybių. Visada atranda priežasčių nukelti sunkius sprendimus. Lyderio užduotis  padėti žmonėms pamatyti ir atskleisti savo potencialą. John Porter

Lyderis – ne tas žmogus, kuris veja kitus ar bėga kartu su jais. Lyderis yra tas, kuris jiems padeda,  padrasina, paduoda vandens, įkvepia. Robert Townsend

Išsimokslinimas savaime nepadaro lyderiais, tačiau gali parodyti tuos, kuriais galėtume sekti.
 
Lyderio dvasia niekada “neišsijungia”. Lyderis net ilsėdamasis, keliaudamas ar klausydamasis yra aktyvus, o  ne pasyvus stebėtojas. James C. Humes

Efektyvus lyderis žino kelią, rodo kelią, ir pats eina tuo keliu.

Sekėjai neturi būti verčiami sekti lyderiu. Jie patys jį pasirenka. Albert Einstein

Lyderio darbas įkvėpti žmones pamatyti tai, ką jie galėtų pasiekti, ir išlaisvinti jų galias to siekti. 
David R. Gergen

Pirmoji lyderio užduotis – palaikyti viltį. Joe Batten

Siek spręsti pats, savo laisva valia. Tai svarbiausia lyderio savybė. George S. Patton

Jei nori būti lyderiu, žmonės turi tave sekti. O niekas nenori sekti to, kas pats nežino, kur eina. Joe Namath

Gerai yra gerbti lyderį. Mokytis iš jo, stebėti jį. Tačiau nereikia dievinti jo ar manyti, kad negali jo pralenkti. Nes jei manai, jog esi prastesnis, tuomet tokiu ir būsi. David Joseph Schwartz

Tikrajam lyderiui nereikia vesti – jam pakanka nurodyti kelią. Henry Miller

Asmeniškai aš manau, kad ir vienas žmogus gali būti pasikeitimų katalizatorius, varančioji ir keičiančioji jėga bet kurioje situacijoje, bet kurioje organizacijoje. tam reikia turėt viziją, iniciatyvos, kantrybės, pagarbos, užsispyrimo, drąsos, ir tikėjimo – tada esi tikras lyderis. Stephen R. Covey

Niekas netaps tikru lyderiu, jei jis nori viską padaryti pats, ir gauti visą pripažinimą už tai. Andrew 
Carnegie

Lyderis turi turėti žinių, turi žinoti, jog turi žinių, ir tas žinias turi visiškai aiškiai perteikti 
kitiems. Clarence R. Randall

Net ir didis lyderis negali pasiekti labai daug, jei jis neseka dar didesnio lyderio, neturi didesnių 
autoritetų.

Lyderis turi viziją ir įsitikinimą kad ji gali būti įgyvendinta. Tuo jis užkrečia ir įkvepia aplinkinius. 
Ralph Nader

Kad būti lyderiu, nebūtina laikytis įsikibus posto. Ne postai daro lyderiais. Anthony D’Angelo

Lyderis yra tas, kuris suburia kitus, kad siektų bendro lyderių ir sekėjų tikslo. Lyderiai, sekėjai ir 
bendras tikslas yra būtini lyderystės elementai. Gary Willis

Jokios studijos ar žinios nepadarys žmogaus lyderiu, jei jis neturi tam reikalingų bruožų. Archibald Wavell

Lyderiui negalima panaikinti atstumo tarp savęs ir ir sekėjų. Antraip jis nustos būti lyderiui, ir sekėjai ims ieškoti kito, kitokio, nei jie ir tu. Vince Lombardi

Drąsa yra ne žinojimas, jog pralaimėsi, o mėginimas, kai žinai, jog gali ir nelaimėti. Tom Krause

Jei darai tik tai, ką žinai, kad tikrai moki – niekada nenuveiksi kažko ypatingo. Tom Krause

Entuziazmas yra susižavėjimas, motyvacija bei kūrybiškumas kartu.

Muzika yra tai, kaip turėtų skambėti jausmai.

Drąsa yra nebūtinai garsus šūkis “į kovą”. Drąsa yra ir tuomet, kai vakare tyliai pažadi sau “rytoj bandysiu vėl”. Mary Anne Radmacher

Tu esi savo aplinkos bei informacijos, kurią sugėrei, įsikūnijimas. Tam, kad kažką pakeistum, turi keisti savo mąstymą ir elgseną, rinktis naujas žinias, prioritetus. Senomis nuostatomis nieko naujo nepasieksi.  Adlin Sinclair

Iš tiesų nėra tokio dalyko kaip “nesėkmė”. Yra tik potyriai ir žinios, kurios turi būti naudingai panaudotos ateityje. Tom Krause

Mūsų laikas ribotas, tad nešvaistykime jo gyvendami kažkieno kito gyvenimą. Neleiskim kitų nuomonei tapti savo vidiniu balsu. Turėkime drąsos įsiklausyti į savo širdies ir intuicijos balsą. Visa kita tik po to. Steve Jobs

Pasiduoti gali bet kas. Tai lengviausias pasaulyje dalykas. Tačiau nepasiduoti net tada, kai visi aplink suprastų, jei pasiduotum – tai yra stiprybė.

Būti mylimam duoda jėgu, o mylėti pačiam – drąsos. Lao Tzu

Bandyk ir patirk nesekmę, o ne pasiduok nė nebandęs. Stephen Kaggwa

Žmogus gali 40 dienų gyvent be maisto, tris dienas be vandens, aštuonias minutes be oro, bet nei sekundės – be vilties.

Aš žinau, kad nieko tikra nežinau šimtu procentų, tačiau žvilgsnis į žvaigždes man leidžia svajoti. Vincent van Gogh

Naujų vandenynų neatrasi, jei bijosi paleist iš akiračio gimtąjį krantą. Andre Gide

Silpnos pažiūros lems silpną charakterį. Albert Einstein

Kai akivaizdu, jog tikslų pasiekti nesiseka, nekeiskite tikslų, keiskite tai, kaip jų siekiate. Confucius

Gyvenk taip, lyg šiandien mirtum. Mokykis tiek, lyg gyventum amžinai. Mahatma Gandhi

Intelekto augimas turėtų prasidėti žmogui gimus, ir baigtis tik jam mirštant. Albert Einstein

Kaip greit “dar ne dabar” tampa “niekada”? Martin Luther

Aš nebandau šokti geriau nei kažkas kitas. Stengiuosi šokti geriau nei aš pats šokau vakar. Michail Baryšnikov

Bet koks didis pasiekimas prasideda nuo sprendimo bent pamėginti.

Taikyk į Mėnulį. Net jei prašausi, nusileisi kurioje nors žvaigždėje. Brian Littrell

Tikrai didingi žmonės priverčia ir kitus pasijusti taip, lyg jie tokiais būtų. Mark Twain

Jis gali, jei jis mano kad jis gali. Buda

Žmonės sako, kad motyvuojanti įtaka ilgai netrunka. Kaip ir prausimasis. Todėl tai reikia daryti dažnai. Zig Ziglar

Motyvacija yra tai, dėl ko pradedame judėti į priekį. Įpročiai yra tai, kas priverčia užbaigti darbus. Jim Rohn

Visa, kuo mes tapome, yra pasekmė to, ką mes galvojome. Buda

Niekada nėra taip blogai, kad negalėtų būti blogiau…

Neperplauksi jūros, vien stovėdamas ant kranto ir stebeilydamasis į vandenį. Rabindranath Tagore

Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš suprasiu.

Padaryk laimingais tuos, kurie yra šalia, tuomet tie, kurie yra toli, ateis patys.

Jei nenori, kad apie tai kažkas sužinotų – nedaryk to!

Nenuliūsk, jei buvai nesuprastas. Nuliūsk, jei pats negali suprasti.

Jei planuoji metus į priekį – sėk ryžius. Jei dešimtmetį – sodink medžius. Jei amžinybę – mokyk žmones.

Pralaimėtojas yra ne tas, kuris suklumpa, o tas, kuris atsisako keltis.

Aš sapnavau tūkstančius naujų kelių. Bet pabudęs vėl nuėjau senuoju.

Neverk, nes kažkas baigėsi. Džiaukis, kad tai buvo prasidėję.