Sėkmės universitetas – Howard Jay Whitman

Pirmasis O. Mandino „Sėkmės universiteto” dėstytojas – Howard Jay Whitman, Knygos „Sėkmė yra jumyse” autorius (nepainioti su „esmė yra musyse” autoriumi!). Nors knyga išleista dar 1956 metais, tačiau jos aktualumas, ypač post-sovietinėse valstybėse, yra didelis – juk sėkmės ir lyderystės mes tik pradedame mokytis. Sudedamosios sėkmės dalys, anot H.Whitman yra šios:

1. Tikslas
2. Pusiausvyra. Supratimas, kad bus sėkmė ir bus nesėkmių.
3. Sėkmės kaina. Be pastangų sėkmė – ne sėkmė.
4. Pasitenkinimas, džiaugsmas dėl sėkmės.
5. Dvasingumas. Siekimas kažko aukštesnio,susisiejimas su tuo

Howard J.Whitman sėkmės citatos:

„Nesėkmė ištinka kai bandome derinti savo sėkmę prie išorinio pasaulio „apibrėžimo”, o ne pagal tai, kaip ją suvokia mūsų širdis. Dėlko gi mes stengiamės – dėl savęs, ar dėl kažkieno kito? Sėkmė yra būti savimi.”
(The trouble comes when we try to fashion our success to the outside world’s specifications even though these are not the specifications drawn up in our own hearts. For whom are we succeeding, for ourselves or for somebody else? Success, if it is to be mea – originalo kalba)

„Sėkmė tai ne uždaras klubas. Ji pasiekiama kiekvienam, kuris turi drąsos turėti savo tikslus ir jų siekti. Iš šio judėjimo į priekį atsiranda augimas, ir iš jo kyla žmogaus esmė, vadinama charakteriu.”
(Success is no exclusive club. It is open to each individual who has the courage to choose his own goal and go after it. It is from this forward motion that human growth springs, and out of it comes the human essence known as character – originalo kalba)

Nors apie patį autorių Google kažko nuostabaus neradau, netgi Og Mandino minimos knygos eBay, bet esmės tai manau nekeičia – tiesos aiškios ir visuotinės. Jeigu norite ir galite – padėkite praplėsti šį straipsnį savo komentarais!

Kitos autoriaus knygos:
Terror in the streets (1952)
Let’s tell truth about sex (1963)
The sex age (1962)
Your middle years (1961)
Helping older people find jobs (1962)
We americans in love (1954)
Our drinking habits (1960)

Daugiau galite ieškoti AMAZON knygyne >>