Lyderio anatomija pagal P.Lorange

Lyderis turi suprasti vietos aktualijas, todėl lietuvis lyderis geriausiai tiktų vadovauti lietuviškai įmonei ar komandai. Idealiausiai – plataus mąstymo vietinis vadovas. O globalumą jam gali užtikrinti šiuolaikinės technologijos.

Lyderiams būdingos trys savybės: jis turi būti verslus, tai dažniausiai įgimta. Antra – turi surinkti gerą komandą aplink save. Tai galima išmokti. Trečia – jis turi būti uždegantis, įkvepiantis. Geras lyderis ir gera komanda – vienodai svarbu, viena be kito negali pilnavertiškai dirbti. Vadovas turi skleisti aiškią viziją. Skirtingose šalyse lyderiai tarsi dievai, kitur – diskusijų, kolektyvų nariai. Kultūriniai skirtumai svarbūs. JAV sprendimai greiti ir pragmatiški, europoje daugiau diskutuojama. Lyderis turi turi kažkiek profesinių žinių, kad darbuotojai juo pasitikėtų. Bet žiūrėti ir gilintis į platesnius, globalesnius dalykus.