Sėkminga organizacijos transformacija

Karts nuo karto kiekvienai organizacijai reikalingas atsinaujinimas – „reinvention”, kaip sakoma. Kodėl? Todėl, kad jos sustabarėja, paskęsta procesuose ir rutinoje, bei praranda tą pradą, kuris padėjo joms susikurti ir susiformuoti rinkoje. Pasaulis, rinka taip pat kinta, tad nori nenori reikia pereiti prie kitų veiklos sričių, kitų produktų, rinkų, galų gale valdyti klausimus, susijusius su personalu ir t.t.

Tik nedaugelis transformacjų pavyksta – iš tiesų, anot McKinsey apklausos, ne daugiau nei trečdalis. Tačiau nors statistika nedžiuginanti, apklausa parodo keletą sėkmingų taktikų, kurios galimybes gerokai padidina. Pirmiausiai – aiškūs ir aukšti tikslai, kurių norima pasiekti. Tik jie leidžia visiems suvokti pokyčių būtinybę ir rimtumą. ANtras svarbus aspektas – visos organizacijos, ne tik CEO įtraukimas į pokytį. Galiausiai transformacijos tikslas turi būti pasiekti kažkokio vizijoje nurodyto rezultato, o ne tik išspręsti problemą, atstatyti „status quo”.

Nors kuo daugiau žmonių įtraukti stengiamasi dažnai, tačiau suformavus pokyčio komandą, dažnai dėmesio pritrūksta informavimui apie pasikeitimą visoje organizacijoje, arba informacinio fono akcentai sudėliojami netinkamose, vietose, todėl realusis pokyčio pojūtis nublanksta. Sėkmingiausios transformacijos buvo tos, kuomet komunikacijoje vienodai plačiai atspindėtos tiek esamos, tiek išspręstos problemos. Antroje vietoje eina komunikacija daugumoje apie sėkmingai atliktus darbus, ir nesėkminga apibūdinama komunikacija daugumoje apie esamas problemas ir galimus būdus joms spręsti, tačiau ne pačios sėkmės istorijos.

Vistik pagrindinis sėkmingos transformacijos dalykas – aiškus tikslas ir jo siekimo planas, kuris išlaikomas iki pat pabaigos, nes daugumoje nesėkmingų transformacijų, nors joms suplanuoti skiriami vidutiniškai apie 6 mėnesiai, tačiau neteisingai išsikeltas tikslas neleidžia pasiekti ir pajusti apčiuopiamos sėkmės.