Romanai darbe

Daugumos mūsų darbas susijęs su bendravimu – jei ne klientais, tai bent su kolegomis. Kuo daugiau žmonių aplink – tuo didesnė pagunda su „giminingomis sielomis” užmegsti draugiškus, ne tik darbinius santykius. Jei kolegų lytis atitinka – šaunu, draugai gali išgerti alaus žiūrėdami sporto varžybas, o draugės – kartu „nusiaubti” parduotuves. Tačiau jei pajuntamas potraukis priešingai lyčiai?

Nedidelės apklausos, atliktos JAV, duomenys parodė, kad:

33% žmonių mano, kad santykiai su kolega būtų „patogu”;
65% mano, kad kiti bendradarbiai tokius santykius pasmerktų;
90 procentų bijotų tokių santykių nutrūkimo pasekmių (juk dirbti kartu ir toliau reikėtų);
17% prisipažino, kad turėjo tarnybinių romanų;
42% labiau mėgtų darbą, jei intymiai draugautų su kolega;
47% norėtų partnerio, kuris suprastų jo darbą (būtų iš tos pačios profesinės srities);
80% bijo apkalbų, kurios sklistų kolektyve (nepainioti apkalbų su pasmerkimu!);

15% ofiso romanų „dalyvių” tokie santykiai baigėsi vedybomis.